01/02/2018

So sánh dịch vụ Truyền hình FPT và Truyền hình MobiTV

Hiện tại ở Việt Nam với rất nhiều dịch vụ Truyền hình trả tiền. Tuỳ nhu cầu của từng đối tượng khách hàng mà chúng ta lựa chọn 1 dịch vụ Truyền hình phù hợp để giải trí.
Truyền hình FPT và Truyền hình MobiTV (là Truyền hình An Viên đổi tên) là 2 dịch vụ truyền hình trả tiền ở TP.HCM.