THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MOBITV

Nhằm nâng cao chất lượng hệ thống quản lý thuê bao MobiTV, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình mới, Công ty AVG sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống thời gian từ 22h ngày 23/5/2018 đến 24h ngày 24/5/2018.

Trong thời gian nâng cấp nêu trên, hệ thống dịch vụ thuê bao sẽ có một số hạn chế như sau:

- Khách hàng đang sử dụng Truyền hình MobiTV đang còn hạn sử dụng hoặc không còn hạn sử dụng sẽ không thực hiện gia hạn thuê bao hoặc nâng/hạ cấp gói kênh.

- Khách hàng đang sử dụng Truyền hình MobiTV đang còn hạn sử dụng hoặc không còn hạn sử dụng vẫn xem được truyền hình bình thường.

Sau thời gian này, mọi dịch vụ đăng ký, gia hạn, nâng cấp, hạ cấp dịch vụ Truyền hình MobiTV đều hoạt động bình thường! Rất xin lỗi Quý khách hàng về sự bất tiện này!

MobiTV - Kết nối cảm xúc