Hiển thị các bài đăng có nhãn SCTV trên MobiTV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SCTV trên MobiTV. Hiển thị tất cả bài đăng

Gói kênh SCTV+ trên DTT Miền Nam

Gói kênh SCTV+ trên DTT Miền Nam (MobiTV) - Từ ngày 26/6/2016, MobiTV không tiếp tục cung cấp riêng lẻ nhóm kênh SCTV trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT) kh...