Vì sao Cà Mau đề nghị phát sóng truyền hình analog trở lại?

Vì sóng truyền hình số DVB-T2 chưa phủ sóng toàn bộ địa bàn Cà Mau nên mới đây UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn đề nghị Bộ TT&TT cho phát sóng truyền hình analog trở lại, song song với truyền hình số mặt đất cho đến khi công ty truyền dẫn, phát sóng khắc phục xong vùng lõm sóng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn khẩn đề nghị Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam cho phép tỉnh Cà Mau được phát sóng truyền hình analog trở lại, đồng thời phát song song với sóng truyền hình số mặt đất.

Từ 00 giờ ngày 1/1/2018, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau ngưng phát sóng truyền hình analog và chuyển sang phát sóng số hoá truyền hình mặt đất theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Thông báo số 45/TB-TTTT ngày 09/3/2017 của Bộ TT&TT về việc Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số hoá Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo công văn của UBND tỉnh Cà Mau qua hơn 10 ngày thực hiện, Công ty TNHH Phương Nam (đơn vị phụ trách truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại tỉnh Cà Mau) chưa đáp ứng yêu cầu truyền dẫn, phát sóng phục vụ cho nhân dân trong tỉnh, còn nhiều vùng lõm chưa phủ sóng. Trong đó, bao gồm toàn bộ huyện Ngọc Hiển, một phần của huyện Năm Căn, huyện Phú Tân và huyện U Minh. Từ đó, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây bức xúc cho một bộ phận người dân trong tỉnh khi không xem được truyền hình.