Bộ thiết bị truyền hình AVG gồm những gì ?

Trọn bộ thiết bị truyền hình AVG sẽ tùy thuộc vào hệ thống mà khách hàng lựa chọn.

1/ Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình vệ tinh sẽ gồm:

Bộ đầu thu DTH HD tiêu chuẩn bao gồm: đầu thu, thẻ giải mã, điều khiển, chảo thu, LNB, dây cáp và 2 đầu nối cáp.


2/ Nếu khách hàng chọn sử dụng truyền hình số mặt đất DTT sẽ gồm:

Bộ đầu thu DTT tiêu chuẩn bao gồm: đầu thu, thẻ giải mã, điều khiển, ăng ten, dây cáp và 2 đầu nối cáp.


Tổng đài lắp đặt truyền hình AVG tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương 088.646.1900