AVG thay đổi đầu số nhắn tin mới: 8079

Để việc phục vụ khách hàng được tốt hơn, từ ngày 01/8/2020, AVG chính thức thay đổi đầu số cũ 6087 sang đầu số mới 8079. Đồng thời điều chỉnh cú pháp nhắn tin cho đầu thu tương thích với đầu số mới.
Cụ thể khi có nhu cầu dịch vụ, Quý khách nhắn tin theo cú pháp như sau:
AVG thay đổi đầu số nhắn tin mới: 8079
Tổng đài AVG 088.646.1900