Hiển thị các bài đăng có nhãn cskh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cskh. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn thay đổi gói cước truyền hình MobiTV

Hướng dẫn thay đổi gói cước truyền hình MobiTV Hướng dẫn thay đổi gói cước truyền hình MobiTV bao gồm nâng cấp và hạ cấp gói cước một cách đơn giản nhất. Trong thời gian sử dụng truyền h...

Nên lắp Anten DTT hay chảo thu DTH của MobiTV

Nên lắp Anten DTT hay chảo thu DTH của MobiTV Truyền hình mobiTV có khai thác trên hai hạ tầng DTT và DTH vậy nên lắp truyền hình kỹ thuật số mặt đất DTT hay truyền hình kỹ thuật số vệ ...